Lean Sense - Involver medarbejderne - det er sund fornuft
”Jeg hjælper virksomheder med at skabe værdi og fjerne spild 
ved involvering af hele organisationen.”

Lean Sense leverer konsulentydelser og bistand inden for:
Lean produktion og administration, TPM, vedligehold m.m.

Firmaet leverer og implementerer løsninger med fokus på virksomhedens egen situation og behov.

Ydelserne strækker sig fra totalløsninger til udvalgte Lean og TPM-værktøjer så som 5S, Value Stream Mapping, Smed. m.m.

Kundegrundlaget er små og mellemstore virksomheder samt ved store virksomheder i samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere, så ingen opgave er for stor eller for lille.